• Gợi ý từ khóa:
 • Máy chiếu, máy in hóa đơn, sony, canon...
 • Màn chiếu Dalite 70inch

  650.000₫

  • Mã sản phẩm: P50WS
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite P50WS, P50TS, P50ES có đường chéo tương đương 70 inch, kích thước 1m25x1m25, tỷ lệ màn 1:1. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 1.25 x 1.25m (50 x 50inch) Đường chéo 70inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 85inch

  700.000₫

  • Mã sản phẩm: P60WS
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite P60WS, P60TS, P60ES có đường chéo tương đương 85 inch, kích thước 1m52x1m52, tỷ lệ màn 1:1. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 1.52 x 1.52m (60 x 60inch) Đường chéo 85inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 100inch

  900.000₫

  • Mã sản phẩm: P70WS
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite P70WS, P70TS, P70ES có đường chéo tương đương 100 inch, kích thước 1m78x1m78, tỷ lệ màn 1:1. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 1.78 x 1.78m (70 x 70inch) Đường chéo 100inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 115inch

  1.000.000₫

  • Mã sản phẩm: P80WS
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite P80WS, P80TS, P80ES có đường chéo tương đương 115inch, kích thước 2m03x2m03, tỷ lệ màn 1:1. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 2.03 x 2.03m (80x 80inch) Đường chéo 115inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 120inch

  1.100.000₫

  • Mã sản phẩm: P84WS
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite P84WS, P84TS, P84ES có đường chéo tương đương 115inch, kích thước 2m13x2m13, tỷ lệ màn 1:1. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 2.13 x 2.13m (84x 84inch) Đường chéo 120inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 120inch Wide

  1.350.000₫

  • Mã sản phẩm: PW96WS
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite PW96WS, PW96TS, PW96ES có đường chéo tương đương 120inch, kích thước 2m44x1m83, tỷ lệ màn 4:3. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 2.44m x 1.83m (96x 72inch) Đường chéo 120inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 135inch

  1.600.000₫

  • Mã sản phẩm: P96WS
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite P96WS, P96TS, P96ES có đường chéo tương đương 135inch, kích thước 2m44x2m44 tỷ lệ màn 1:1. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 2.44 x 2.44m (96x 96inch) Đường chéo 135nch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 150inch Wide

  2.750.000₫

  • Mã sản phẩm: PW150ES
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite PW150ES có đường chéo tương đương 150inch, kích thước 3m05x2m29 tỷ lệ màn 4:3. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 3.05 x 2.29m (120x 90inch) Đường chéo 150inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 170inch

  3.500.000₫

  • Mã sản phẩm: P170ES
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite P170ES có đường chéo tương đương 170inch, kích thước 3m05x3m05 tỷ lệ màn 1:1. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 3m05 x 3m05(120x 120inch) Đường chéo 170inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 180inch Wide

  5.800.000₫

  • Mã sản phẩm: PW180ES
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite PW180ES có đường chéo tương đương 180inch, kích thước 3m60x2m70 tỷ lệ màn 4:3. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 3.60 x 2.70m (144x 108inch) Đường chéo 180inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 200inch

  6.850.000₫

  • Mã sản phẩm: P200ES
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite P200ES có đường chéo tương đương 200inch, kích thước 3m60x3m60 tỷ lệ màn 1:1. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 3.60 x 3.60m (144x 144inch) Đường chéo 200inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 200inch Wide

  6.200.000₫

  • Mã sản phẩm: PW200ES
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite PW200ES có đường chéo tương đương 200inch, kích thước 4m07x3m05 tỷ lệ màn 4:3. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 4.07 x 3.05m (160x 120inch) Đường chéo 200inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 225inch

  10.450.000₫

  • Mã sản phẩm: P225ES
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite P225ES có đường chéo tương đương 225inch, kích thước 4m07x4m07 tỷ lệ màn 1:1. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 4.07 x 4.07m (160x 160inch) Đường chéo 225inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 250inch

  25.450.000₫

  • Mã sản phẩm: P250ES
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite P250ES có đường chéo tương đương 250inch, kích thước 4m60x4m60 tỷ lệ màn 1:1. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 4.60 x 4.60m (181x 181inch) Đường chéo 250inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 250inch Wide

  23.450.000₫

  • Mã sản phẩm: PW250ES
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite PW250ES có đường chéo tương đương 250inch, kích thước 5m10x3m82 tỷ lệ màn 4:3. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 5.10 x 2.82m (200x 150inch) Đường chéo 250inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 300inch Wide

  31.000.000₫

  • Mã sản phẩm: PW300ES
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite PW300ES có đường chéo tương đương 300inch, kích thước 6m10x4m57 tỷ lệ màn 4:3. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 6.10 x 4.57m (240x 180inch) Đường chéo 300inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu Dalite 400inch Wide

  119.450.000₫

  • Mã sản phẩm: PW400ES
  • Thương hiệu: Dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu Dalite là màn chiếu phổ thông dễ lắp đặt, điều chỉnh kích thước màn tùy ý theo yêu cầu khi sử dụng. Màn chiếu Dalite PW400ES có đường chéo tương đương 400inch, kích thước 8m13x6m10 tỷ lệ màn 4:3. Với giá cả phải chăng mà sử dụng phù hợp cho nhiều lĩnh vực trình chiếu như Văn Phòng, Lớp Học, Cafe Bóng Đá, Kinh Doanh, Chiếu Phim. Chất liệu Matte White, bo viền Kích thước 8.13 x 6.10m (320x 240inch) Đường chéo 400inch Xuất xứ Trung Quốc Bảo hành 12 tháng
 • Màn chiếu khung Dalite 100

  17.800.000₫

  • Mã sản phẩm: Dalite 100
  • Thương hiệu: dalite
  • Mô tả ngắn: Màn chiếu khung Dalite 100" Kích thước : 2,03m x 1,52m Kích thước đường chéo: 100". Viền đèn boder : 100mm Lắp đặt và tháo dỡ đơn giản, có thể điều chỉnh độ cao , thấp dễ dàng, hộp di chuyển có bánh xe bảo hành 12 tháng Sử dụng dễ dàng, dựng khung và tháo gấp đơn giản, nhanh, thuận tiện việc di chuyển Vải màn sáng, mịn , gấp gọn không bị nhăn Vali chứa màn có bánh xe thuận tiện việc di chuyển Chức năng chính của màn chiếu khung chiếu trước 1. Các nút khóa màn hình được thiết kế có sự cái tiến, được làm sâu trung thân khung màn, và không ảnh hướng đến khung màn hình, do đó tăng hiệu quả sử dụng của khung màn, đạt tính bề vững cao. 2.Sử dụng khung màn co kích thước 32 * 32 mm hoặc 32 * 64mm, chất liệu khung bằng hợp kim nhôm có...
Hotline: 0983494993
renhatviet.com
renhatviet.com