• Gợi ý từ khóa:
  • Máy chiếu, máy in hóa đơn, sony, canon...

Download

Driver máy in hóa đơn:

Máy in hóa đơn tất cả các dòng (Update Windows 8 các dòng máy phổ thông):

https://www.dropbox.com/s/qxno7x3sl3zbt87/Printer%20Driver%207.01.rar?dl=1

http://www.mediafire.com/download/ccef6cz0otflyml/Printer_Driver_7.01.rar

Máy in hóa đơn PRP085:

https://www.dropbox.com/s/3jvtyh6yehyjp3s/PRP085.rar?dl=1

http://www.mediafire.com/download/gtv2bz8i2og9c27/PRP_085.rar

Máy in hóa đơn Birch 085 (COM to USB):

https://www.dropbox.com/s/1fwi77zjvjb0euh/Birch%20085.rar?dl=1

http://www.mediafire.com/download/ekxx643ck7510ms/Birch_085.rar

Máy in hóa đơn U80 II:

http://www.mediafire.com/download/01365a34o4w1nak/Setup_U80+V1.10.rar

http://www.mediafire.com/download/xso9vldezo2b4re/U80II.rar

Máy in hóa đơn AP250 (Driver dùng được cho Windows 8):

http://www.mediafire.com/download/ru17z88xyw78fuf/AP-250SetupENG.rar

Máy in hóa đơn RPP02:

https://www.dropbox.com/s/2fdt8t73amejqij/Driver%20RPP%2002.rar?dl=1

Hướng dẫn Disable signed driver verification (Windows 8.1):

https://www.dropbox.com/s/qvbjehsbcnmwj47/Disable%20Signed%20driver%20verification.pdf?dl=1

 

Driver máy in tem nhãn:

Máy in tem nhãn Godex:

http://www.mediafire.com/download/0tw2t0yia1kp8qm/godex_7.3.3.exe

Máy in tem nhãn TSC TTP:

http://www.mediafire.com/download/e49rhnfl8y8x9oy/TSC_TTP_Series.rar

Máy in tem nhãn TBP:

http://www.mediafire.com/download/edtn962c2ovz5l7/Driver_TBP2200-2300.rar

Máy in tem nhãn Bixolon:

http://www.mediafire.com/download/es4zh6nhqbjf6b2/win_slp-t400,t403_v4.6.78.zip

 

Phần mềm hỗ trợ:

Phần mềm thiết kế tem Bartender:

Windows XP SP2 trở xuống:

http://www.mediafire.com/download/5zdzf0o75ir8i4f/BarTender_Enterprise_Edition_v9.01.rar

Windows XP SP3 trở lên:

http://www.mediafire.com/download/lt4ilfyemqg1m9d/BarTender.Enterprise.Automation.9.4.2760.full.rar

http://www.mediafire.com/download/luaco2csnt1sl49/BT.E.A.10.0.SR4.2868.part1.rar

http://www.mediafire.com/download/6s5p0nk3ii7pgu0/BT.E.A.10.0.SR4.2868.part2.rar

 

Phần mềm trình chiếu wireless cho projector:

Sony Projector:

http://www.mediafire.com/download/idhr7qtpz6otnc2/PJS_SonyNetworkPresentation_v103.exe

ViewSonic Projector:

http://www.mediafire.com/download/9jljks7yypc3sk9/WPD-100.exe

Panasonic Projector:

http://www.mediafire.com/download/it56zd3xah50e57/WirelessManager_Panasonic.rar

Epson EasyMP Network Projection:

https://ftp.epson.com/drivers/epson16189.exe

 

Phần mềm cài đặt dữ liệu máy tính tiền:

http://www.mediafire.com/download/69o5gt47i653krc/Cash330C.rar

 

Phần mềm chấm công:

https://www.dropbox.com/s/8nyyrrhvmukhdae/MitaProV2.rar?dl=1

https://drive.google.com/open?id=12OQHtlDd3pYPe53wq80DS0rw26bZTwpD

http://www.mediafire.com/download/sg840i688xh3p25/Time5.rar

http://www.mediafire.com/download/006en1qqpo2anm9/70_1251255915_1680228_Attendance_EN(2).zip

http://www.mediafire.com/download/7yc6wp11879ust2/Mitaco+5+v2.exe

http://www.mediafire.com/download/5tss8oazn8qcgbf/TAS+ERP+NET+2909.rar

http://www.mediafire.com/download/58pwc9w38a7f1j4/TAS+2014+19082014.rar

http://www.mediafire.com/download/38ual53g17637g3/Attendance_Management_5.0VN-V4.8.7_153.rar

 

Phần mềm cấu hình thiết bị kiểm kho:

https://www.dropbox.com/s/915cc7f4z5ycncd/CipherLab%20Driver.rar?dl=1

http://www.mediafire.com/download/33ezze7tcwppa1j/CipherLab_Driver.rar

 

Font chữ đầy đủ cho Windows 7:

http://www.mediafire.com/download/61w44ycxexsl0ce/Fo.rar

Hotline: 0983494993
renhatviet.com
renhatviet.com